Boer Brouwer

It Brouwers sleatsje

In 1922 werd de IJsherberg eigendom van boer Brouwer. De heer Brouwer was ouderling in de kerk. De familie Brouwer was een groot gezin. Zodoende kwamen veel kinderen uit de buurt regelmatig in de IJsherberg spelen. Menigeen heeft leren schaatsen op “It Brouwers sleatsje” (sleatjsje = Friesch voor slootje).